Activity

 • Hede Mckinney posted an update 3 weeks, 4 days ago

  6 Nguyên nhân Tự động hóa Phần mềm Kiểm tra

  Một liên doanh phải suy nghĩ nhiều yếu tố có thể tung ra một sự nổi tiếng chương trình phần mềm. Cùng với cùng với tối ưu hóa tính năng , chức năng và hiệu suất của phần mềm , nó hơn nữa cần phải đảm bảo rằng ứng dụng thường hoàn hảo. Hầu hết doanh nghiệp sử dụng tự động ứng dụng để xác định lỗi, lỗi cộng lỗ hổng bên trong ứng dụng bằng cách thực hiện kiểm tra trước tập lệnh sử dụng một cố định thử nghiệm thiết bị cố định mà không cần triển khai người kiểm tra phần mềm chuyên gia .

  Cùng với thực hiện các bài kiểm tra với một tập hợp tối thiểu của các tập lệnh, còn có procedure giúp dễ dàng hơn liên quan đến người dùng ghi lại kiểm tra lợi ích và so sánh kết quả với các lần chạy kiểm tra trước đó. Ngoài ra, các công cụ có thể thực hiện ra và về các bài kiểm tra khoảng lặp đi lặp lại cơ sở để làm cho điển hình là phần mềm hoàn hảo với ra đặt bất kỳ bổ sung thêm nữa thời gian, nỗ lực thêm vào tài nguyên. Có tình cờ cũng có một số lợi ích điều đó một doanh nghiệp có thể tận dụng bằng cách tự động hóa quy trình kiểm tra phần mềm của nó.

  6 Giải thích lý do Doanh nghiệp chọn dự định cho Phần mềm tự động Sàng lọc

  1) Tiết kiệm Khoảng thời gian , Chi phí và Tài nguyên : Ngày nay, mức độ phổ biến của một ứng dụng phần mềm phụ thuộc của nó thích hợp cho hoạt động khác nhau kỹ thuật , trình duyệt web và thiết bị . Vì vậy, việc đánh giá cụ thể đã trở nên phức tạp cũng như thích quá trình mất thời gian. Điển hình là tự động hóa kiểm tra bánh răng đã giúp cái đó dễ dàng hơn cho cơ quan kiểm tra phần mềm không có ảnh hưởng đến kết quả thường là. Hơn nữa, a great tổ chức có thể bảo tồn thời gian, tiền bạc ngoài tài nguyên bằng cách rô bốt hóa phần mềm của mình sàng lọc . Các công cụ tự động hóa cho phép người dùng xử lý kiểm tra bất cứ lúc nào không cần nhu cầu của bất kỳ thủ công nỗ lực . Hơn nữa, các trường hợp test out có thể làm việc lặp đi lặp lại bằng cách giảm thiểu thêm thời gian bắt buộc để viết lại ngoài thiết lập các trường hợp phân tích .

  2) Option to Tái sử dụng Hoàn cảnh: Thông thường thử nghiệm pièce cần phải luôn luôn be được thực hiện nhiều lần để sau mỗi chu kỳ tăng trưởng . Crack Software giống như kiểm tra hướng dẫn , kiểm tra tự động cho phép doanh nghiệp có thể thực hiện điển hình là những bài kiểm tra tương tự trên cùng một môi trường xung quanh. Ví dụ: điển hình là cùng một bài kiểm tra chương trình có thể được dùng để kiểm tra chính xác như thế nào một internet ứng dụng chạy trên các trình duyệt web đa dạng như Chrome, Firefox cộng Internet Explorer . Tại cái cụ thể đồng thời, điển hình là các công cụ tự động hóa thường cũng hấp dẫn loại bỏ cơ hội và thậm chí nguy cơ mắc lỗi con người.

  3) Kiểm tra phần mềm Toàn diện : Việc kiểm tra thủ công lợi ích có thể được tác động đơn giản bằng con người nhỏ vấn đề. Ví dụ: luôn có khả năng là thường là người kiểm tra có thể bỏ qua những yếu tố như tệp, dữ liệu, chương trình bên trong hoặc hồi ức. Nhưng quy trình sàng lọc tự động có hiệu quả trong tối ưu hóa phạm vi và chiều sâu liên quan đến đánh giá các trường hợp phức tạp kiểm tra bằng cách cải thiện phạm vi kiểm tra ngoài giảm khả năng con người . Đồng thời , các công cụ được thay đổi , nhu cầu xảy ra hồi quy kiểm tra để đảm bảo điều đó sẽ ứng dụng hoạt động dễ dàng sau khi bạn sửa đổi. Điển hình là kiểm tra hồi quy cách tiếp cận cũng liên quan đến đi mọi thứ kiểm tra chương trình liên kết với điều chỉnh. Thời hạn liên quan đến dự án sẽ không cho phép tổ chức thực hiện out hồi quy kiểm tra không có xem có sai sót. Trong đó là tại sao; chỉ về tất cả các tổ chức sử dụng các công cụ kiểm tra tự động để thực hiện kiểm tra hồi quy một cách chính xác mà không cần đưa bất kỳ thời gian bổ sung.

  5) Tạo điều kiện Phát triển theo hướng kiểm tra: Những thay đổi thường xuyên trong các lựa chọn của người dùng cuối đã sản xuất nó cần thiết liên quan đến các doanh nghiệp khởi chạy chương trình ứng dụng bởi vì sớm nhất tiềm năng . Một doanh nghiệp có thể xa hơn đánh bại cạnh tranh đơn giảnbằng cách tăng phương pháp của phần mềm nâng cao. Nhiều tổ chức, ngày nay , áp dụng phát triển chương trình phần mềm theo hướng thử nghiệm để sản xuất và khởi chạy thường là ứng dụng nhanh chóng . Trong mô hình phát triển this cụ thể , mô-đun every single được phân tích kỹ lưỡng sau khi their hoàn thành. Các công cụ kiểm tra máy tính hóa bao gồm cho phép các nhà phát triển để thực hiện hai kiểm tra chức năng và hồi quy trong giai đoạn phát triển giai đoạn . Nhiều hơn , họ có thể tập trung vào tối ưu hóa chức năng và bảo mật with Crack , vì những người này là không cần thiết để có thể đặt thêm khoảnh khắc để tìm thấy lỗi cộng lỗ hổng.

  6) Một số Kiểm tra Phần mềm Tài nguyên: Một công ty cũng có để tùy chỉnh nó kiểm tra method bằng cách chọn từ một nhiều loại trong số kiểm tra phần mềm tài nguyên và các khuôn khổ. Nhiều trong số công cụ là cung cấp mở và miễn phí, mặc dù những người khác được giới thiệu bởi nhà cung cấp thương mại. Nhưng mỗi khung đều có thể được sử dụng bởi các chuyên gia rút ra bất kỳ chuyên môn nào trước đây bằng văn bản yêu cầu. Hơn nữa, người thử nghiệm có thể học và sử dụng thử nghiệm thiết bị chỉ trong một rất ngắn trong khoảng thời gian khoảng thời gian . Hơn nữa, họ will sử dụng lại cấu trúc program đảm nhận tương tự kiểm tra bằng cách xem xét thực hiện các sửa đổi nhỏ .

  Kiểm tra thêm phần mềm máy tính tự động cho phép các tổ chức xem xét phần mềm Agile hướng dẫn thử nghiệm tăng trưởng kỹ thuật. Kế hoạch thử nghiệm tùy chỉnh được thực hiện có thể đóng góp thêm hướng tới giảm thời gian shape của dự án phát triển . Bạn có thể thuê kỹ sư tự động hóa kiểm tra từ tốt nhất kiểm thử phần mềm công ty ai có thể giúp một cá nhân trong việc thử nghiệm ứng dụng trong phạm vi ngân sách được phân bổ và thời gian lịch trình .